Trang chủ  |  Liên hệ
Image Map

         

       Những Tấm lòng Vàng

 

                  Cảm ơn những Nhà hảo tâm đã chung tay và đồng hành

với Nhóm từ thiện Sắc Không:

 

                           1/ Nhóm 6/4 Gia Long (VN & Hải ngoại)

                 2/ GĐ Bác sĩ Phạm Văn Nam

                 3/ GĐ Anh Nguyễn Quang Quốc Phương

                 4/ GĐ Luật sư Phan Thanh Tùng

                 5/ GĐ Bà Trần Thị Nghinh

                 6/ Bà Trần Ngọc Dung

                 7/ GĐ Luật sư Lê Trọng Tuyển

                 8/ Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Australia)

                 9/ KS Trương Vĩ Hùng

                10/ Bà Mỹ Linh (USA)

                11/ GĐ Bác sĩ Nguyễn Duy Hùng

                12/ Ông Nguyễn Thế Tài (Australia)

                13/ Bà Nguyễn Thị Bạch Lan (Australia)

                14/ GĐ Luật sư Lương Ánh Trinh

                15/ Cô Huỳnh Ngọc Ý Nhi (Australia)

                16/ Cô Nguyễn Thị Thi

                17/ Bà Đặng Thị Quỳnh Yến ( USA)

                18/ Ông Cao Tất Tuấn

                19/ Luật sư Lương Văn Liêm

                20/ Cô Huỳnh Ngọc Yến Thy (Australia)

                21/ Công ty dược phẩm Việt Thái 

                22/ GĐ Luật sư Nguyễn Khắc Hiếu 

                23/ Cô Vũ Ngọc Mai (USA)

                24/ Ông Bà Nguyễn Minh  Tuấn

                25/ GĐ Bà Nguyễn Thị Thu Hồng

                26/ Bà Đào Thị Kim Hoa (Anh quốc)

                27/ Bà Phan Thị Kim Chi

                28/ GĐ Bà Nguyễn Thị Na và các con (USA)

                29/ GĐ Bà Lê Thị Hoàng Mai

                30/ GĐ Bà Vũ Thị Vân

                31/ Bà Vũ Thị Phượng

                32/ Bà Nguyễn Thị Huệ Thu

                33/ Cô Bùi thị Bích Phương

                34/ GĐ Bà Đinh Thị Minh Tiến (USA)

                35/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa

                36/ Ông Bà Trần Công Thành và con gái

                               Trần Nguyễn Thanh Nguyệt

                37/ Bác sĩ Đoàn Văn Lộc

                38/ Bác sĩ Đồng Văn Bình

                39/ Bà Nguyễn Thị Bích Vân

                40/ Bà Cao Hồng Thủy

                41/ KS Trần Văn Thế

                42/ Bà Trần Bích Nga

                43/ Bà Phạm Thị Hoàng Lê

                44/ Luật sư Nguyễn Xuân Sỹ

                45/ GĐ Bà Nguyên Thiện

                46/ Bà JAHN Kim Liên (CHLB Đức)

                47/ Bà Trần Thị Chạm

                48/ GĐ Ông Siền Nguyễn (Australia)

                49/ GĐ Ông Bà Huỳnh Võ Hưng - 

                          Vũ Thúy  Lan  (Australia)                             

                50/ GĐ Ông Bà Vũ Trọng Thắng -

                          Trần Thị  Thúy Vân (Australia)

                 51/ Luật sư Nguyễn Thị Phi Điệp

                 52/ Anh Nguyễn Văn Em (Sang)

                 53/ Cô Vũ Thị Bích Liên (USA)

                 54/ Bà Vũ Thị Thu Mai

                 55/ Bà Nguyễn Thị Liên

                 56/ Ông Trần Minh Nhật (Australia)

                 57/ GĐ Bà Tạ Uyển Diễm (USA)

                 58/ Bà Trần Thị Bích Hằng                   

                 59/ Bác sĩ Huỳnh Kim Khang

                 60/ GĐ Luật sư Nguyễn Thị Mộng Thường

                 61/ Bà Nguyễn Kim Dung (USA)

                 62/ GĐ Bà Lê Thị Mỹ Hiệp (USA)

                 63/ Bà Lưu Thị Việt Hoa

                 64/ Bà Bùi Thị Phượng Hằng

                 65/ Luật sư Đoàn Thị Kim Uyên

                 66/ Anh Cao Minh Đức

                 67/ Luật sư Phạm Thị Lan Hương

                 68/ GĐ Luật sư Phạm Đức Toàn

                 69/ Gia đình Bà Phạm Vân Trang (Canada)

                 70/ Ông Bà Đoàn Văn  Lăng  

                 71/ Nhóm bạn hữu tại Mũnchen (CHLB Đức)

                 72/ Cô Phùng Thị Ngọc Thương 

                 73/ Ông Bà Phan Phát Năng

                 74/ GĐ Bà Nguyễn Thanh Bích

                 75/ GĐ Bà Nguyễn Thị Việt Anh

                 76/ TS Nguyễn Văn Tráng 

                 77/ Bà Vũ Thị Thu Mai (USA) 

                 78/ Luật sư Trần  Mỹ Thoa

                 79/ Anh Đào Cát Khánh

                 80/ Ông Bà Nguyễn Thắng

                 81/ Cô Trần Dương Quỳnh Như

                 82/ Nhóm bạn Công ty nhựa Duy Tân

                 83/ Luật sư Phan Thị Huệ

                  Và nhiều tấm lòng Vàng khác ...

 

 

 

ky su anh Cam nhan suc khoe doi song dia chi can chia se Lien he

© Copyright by Nhóm từ thiện Sắc Không - Design by Hương Phát

Lượt truy cập: 760567